Razvojna biblioterapija

Što je razvojna biblioterapija?

Za razliku od kliničke, razvojna biblioterapija prvenstveno se koristi u radu s djecom i adolescentima u obrazovnim okruženjima (knjižnice, škole, domovi). Bavi se tipičnim problemima u djetinjstvu i adolescenciji.

Knjige koje se biraju pokrivaju razvojno primjerene teme kao što su, na primjer, samopoštovanje i identitet, prijateljski i ljubavni odnosi, seksualnost i slika tijela u razdoblju puberteta.

Nakon čitanja knjige vodi se razgovor o raznim temama koje knjiga potiče.

Razvojna biblioterapija često se koristi u radu s djecom jer takav način rada stvara ozračje povjerenja u kojem dijete može slobodno govoriti o svojim mislima i osjećajima, zaštićeno metaforama i tekstom o kojem govori.

Kod adolescenata ovakvi razgovori o knjigama mogu razvijati kritičko mišljenje, ali i stvarati ozračje u kojem se mogu iznijeti osjetljive teme srama, osjećaja manje vrijednosti ili nepripadanja.

Razgovor o knjizi samo je jedan od načina iskazivanja zanimanja za određene teme. Mnoge čitateljske grupe, koje se mogu smatrati oblikom razvojne biblioterapije, prolaze tekst kroz uloge, čitaju ulomke, pišu pisma autoru, oslikavaju omiljene slike, izrađuju bookmarkere sa citatima isl. To jača identifikaciju sa sadržajem teksta i povezuje skupinu.

Razvojna biblioterapija ima nekoliko modela. Najpoznatiji su:

 

 1. Preskriptivna biblioterapija, koja se također naziva i samopomoć, uključuje korištenje posebnih materijala za čitanje i radnih bilježnica za rješavanje različitih problema mentalnog zdravlja. Knjige samopomoći, koje često imaju i svoje radne bilježnice, mogu biti dio terapije, ali se mogu koristiti i samostalno. Neke knjižnice za tu svrhu rade popise knjiga koje se mogu koristiti za poboljšanje mentalnog zdravlja.
 2. Kreativna biblioterapija koristi književnost (romane, kratke priče, drame, biografije, poeziju) za poboljšanje psihičke dobrobiti djece i mladih. Ova metoda je korisna ako se osoba može identificirati s likom ili situacijom te tako proći kroz katarzu do određenog uvida u svoja i tuđa životna iskustva. Ova metoda razvija empatiju te je posebno važna u socijalnom razvoju djeteta i adolescenta.

Općenito, aktivnosti u razvojnoj biblioterapiji mogu:

 • Pružiti informacije i uvid
 • Potaknuti raspravu o važnim temama i problemima
 • Razviti komunikaciju o stavovima i vrijednostima
 • Osvijestiti povezanost s drugim ljudima
 • Pružiti različite perspektive na rješavanje problema

 

Knjižnice grada Zagreba svake godine donose popise dobrih knjiga za djecu i odrasle uvažavajući kvalitetu napisanog, imajući na umu i korisnost za razvoj i dobrobit čitatelja. Ti popisi su kvalitetno pripremljeni te mogu služiti kao smjernice za odabir literature u razvojnoj biblioterapiji.

Razvojna biblioterapija - Ekspresivno pisanje

Općenito, aktivnosti u razvojnoj biblioterapiji mogu:

 • Pružiti informacije i uvid
 • Potaknuti raspravu o važnim temama i problemima
 • Razviti komunikaciju o stavovima i vrijednostima
 • Osvijestiti povezanost s drugim ljudima
 • Pružiti različite perspektive na rješavanje problema

 

Knjižnice grada Zagreba svake godine donose popise dobrih knjiga za djecu i odrasle uvažavajući kvalitetu napisanog, imajući na umu i korisnost za razvoj i dobrobit čitatelja. Ti popisi su kvalitetno pripremljeni te mogu služiti kao smjernice za odabir literature u razvojnoj biblioterapiji.

Članci

Razvojna biblioterapija

Poetska terapija

Poetska terapija koristi se kao dio terapije za brojne probleme, kao dio pojedinačne, skupne ili bračne terapije. Neke studije pokazuju njezinu korisnost u liječenju depresije jer iskazivanje osjećaja ublažava tjeskobu i anksioznost te jača samopoštovanje.

Metafora i značenje

Konceptualna teorija metafore koju su razvili G. Lakoff i M. Johnson kaže nam kako je metafora zapravo način mišljenja. Ona odražava naše stavove, vrijednosti, trenutnu životnu orijentaciju pa čak i osjećaje.

Ekspresivno pisanje

Ekspresivno pisanje jedna je od najpopularnijih metoda poetske terapije. Temelji se na ideji emocionalnog oslobađanja od pritisaka mentalnih slika i osjećaja koji čovjeka koče u slobodnom razvoju.

Čitateljske grupe

Čitateljske grupe mogu biti dinamične i kreativne! Potpuno suprotno uobičajenoj predodžbi dosadnih akademskih razgovora u kojima se učeni ljudi prave pametni, uspješne čitateljske grupe koje se godinama sastaju organiziraju razne zanimljive aktivnosti.