Metafora i značenje

Metafora je preneseno značenje koje povezuje dva udaljena područja. U književnosti je nazivamo figurom prenesenog značenja ili proširenom usporedbom. Ako majka djetetu kaže: „Sunce moje malo!“ upotrijebila je metaforu jer je povezala sunce i dijete. Ako „prevedemo“ tu metaforu, majka je djetetu rekla: „Ti si meni ono što je sunce zemlji – izvor života, radosti, veselja, moje proljeće i toplina!“ To je preneseno značenje – metafora! Na prvi pogled vrlo jednostavan, ali zapravo iznimno složen postupak u kojem sudjeluju obje polutke našeg mozga.

Konceptualna teorija metafore

Konceptualna teorija metafore koju su razvili G. Lakoff i M. Johnson kaže nam kako je metafora zapravo način mišljenja. Ona odražava naše stavove, vrijednosti, trenutnu životnu orijentaciju pa čak i osjećaje.

„Život je more, pučina crna..“, pjeva poznati kantautor i tako izražava svoj pesimističan stav prema životu uspoređujući ga s crnom pučinom.

„Život je šipak pun slatkih bobica!“ reći će optimist koji u svemu vidi razlog za radost i životno slavlje.

Terapeut u poetskoj terapiji osluškuje metafore svojih klijenata jer su one prepune značenja. Metafore povezuju razna područja života i informiraju nas o tome u kakav su smisao ta područja povezana.

U svakodnevnom govoru često koristimo metafore, a da ih nismo svjesni. Važno je da terapeut poznaje metafore kao koncept mišljenja jer ga to znanje približava misaonom i osjećajnom svijetu klijenta.

Puno prije nego smo počeli liječiti medikamentima, psihijatri su koristili riječi da bi pomogli svojim pacijentima, osobito onima koji su patili na samrti. Riječi, mi to znamo, mogu utješiti, ili mogu izazvati patnju i neugodu. Kamenje nam može polomiti kosti, ali riječi nas mogu pogoditi u srce ili zaliječiti veliku duševnu bol.

Način na koji koristimo riječi ima značajne posljedice za zdravlje. Upotreba neprikladnih riječi ili metafora može loše utjecati na osobu i na njezin dobar osjećaj identiteta. Obratno, empatična metafora može biti pomoć u izlječenju. Metafora je zapravo slika u kojoj svaki dio ima svoje preneseno značenje pa se o toj slici u terapiji mogu postaviti mnoga važna pitanja.

Potrudit ćemo se približiti Vam neke od najvažnijih metafora koje koristimo u jeziku kako bi ih mogli čuti u govoru svojih klijenata ili ih jednostavno osvijestiti u vlastitom govoru kako bi bolje upoznali sami sebe.

Metafora i značenje

Konceptualna teorija metafore

Konceptualna teorija metafore koju su razvili G. Lakoff i M. Johnson kaže nam kako je metafora zapravo način mišljenja. Ona odražava naše stavove, vrijednosti, trenutnu životnu orijentaciju pa čak i osjećaje.

„Život je more, pučina crna..“, pjeva poznati kantautor i tako izražava svoj pesimističan stav prema životu uspoređujući ga s crnom pučinom.

„Život je šipak pun slatkih bobica!“ reći će optimist koji u svemu vidi razlog za radost i životno slavlje.

Članci

Metafora i značenje

Razvojna biblioterapija

Za razliku od kliničke, razvojna biblioterapija prvenstveno se koristi u radu s djecom i adolescentima u obrazovnim okruženjima (knjižnice, škole, domovi). Bavi se tipičnim problemima u djetinjstvu i adolescenciji.

Ekspresivno pisanje

Ekspresivno pisanje jedna je od najpopularnijih metoda poetske terapije. Temelji se na ideji emocionalnog oslobađanja od pritisaka mentalnih slika i osjećaja koji čovjeka koče u slobodnom razvoju.

Poetska terapija

Poetska terapija koristi se kao dio terapije za brojne probleme, kao dio pojedinačne, skupne ili bračne terapije. Neke studije pokazuju njezinu korisnost u liječenju depresije jer iskazivanje osjećaja ublažava tjeskobu i anksioznost te jača samopoštovanje.

Čitateljske grupe

Čitateljske grupe mogu biti dinamične i kreativne! Potpuno suprotno uobičajenoj predodžbi dosadnih akademskih razgovora u kojima se učeni ljudi prave pametni, uspješne čitateljske grupe koje se godinama sastaju organiziraju razne zanimljive aktivnosti.