"Kad je ljudima pružena prilika da pišu o svojim emocionalnim problemima, zdravlje im se često poboljšava", kaže...