Balans Centar -Biblioterapija i poetska terapija

lip 25, 2016 | Seminari, Višednevni

Čitateljske grupe za nemotivirane čitatelje

vrijeme čitanja  Vrijeme čitanja: 4 min.

Projekt Čitateljske grupe za nemotivirane čitatelje (djecu i mlade) motiviran je potrebom da se djeci i mladima pruže usluge koje će djelovati osnažujuće na nemotivirane čitatelje s ciljem poticanja čitanja iz užitka koje je osnovni preduvjet cjeloživotnog učenja.

Projekt smo započeli u ožujku 2015. godine pozivom osnovnim i srednjim školama s područja grada Zagreba u kojem smo opisali osnovne ciljeve projekta, plan rada i dugoročne ciljeve koji se projektom mogu postići.

Za partnera u projektu prijavile su se OŠ Petar Preradović i Srednja škola za cestovni promet.

Partnerima u projektu ponudili smo sljedeće:

 • stručno vođenje čitateljskih grupa jednom tjedno po dva školska sata za učenike sa smanjenom motivacijom za čitanje i učenje (po procjeni profesora književnosti i stručnih suradnika)
 • mogućnost osnivanja čitateljskih grupa na stranim jezicima za učenike sa smanjenom motivacijom za učenje stranih jezika
 • suradnju sa školskim knjižničarom/knjižničarkom koji će biti aktivno uključen/a u projekt  i na taj način steći iskustvo vođenja čitateljske grupe
  -mogućnost širenja i produljenja aktivnosti pokaže li se ona uspješnom i korisnom za učenike sa smanjenom motivacijom za čitanje i učenje

Obveze partnera u projektu su bile da osiguravaju prostor u kojem će se održavati projekt i potrebne uvjete (termin održavanja susreta koji garantira nesmetan rad s korisnicima, kopiranje materijala za rad (do najviše dvije stranice po polazniku za svaku radionicu), kao i prostor, vrijeme i tehnička sredstva (laptop, projektor) potrebne za prezentaciju projekta na početku i po završetku projekta.  

Edukacija volontera

Na stranicama VCZ-a oglasili smo pokretanje projekta i organizirali dvotjednu edukaciju za 15 volonterki prijavljenih na projekt. Edukacija se održala od 10.3. do 20.3. u dvije grupe, u jutarnjim i večernjim satima.

 1. Volonterke su odslušale 8 sati predavanja i vježbi u kojima su se upoznale s osnovnim principima rada u čitateljskim grupama i to po sljedećim temama:   
 2. Upoznavanje s osnovnim principima rada čitateljske grupe i biblioterapijskim principima rada na tekstu (uvodno predavanje i diskusija)
 3. Posebnosti rada u čitateljskim grupama za nemotivirane čitatelje (predavanje i diskusija)
 4. Vrste poteškoća u čitanju (predavanje i vježbe)
 5. Uloga voditelja -pripreme za susret, odabir literature, pozicija voditelja (predavanje i diskusija)
 6. Rad na tekstu – priprema za razgovor o tekstu (vježbe)
 7. Igre u čitateljskim grupama (vježbe)
 8. Razvijanje kulture razgovora (vježbe)
 9. Razvoj interesa i motivacije (vježbe)

Predavanja i radionice povezane uz rad u čitateljskim grupama u osnovnim školama održale su Iva Šišak i Darija Talić koje vode svoje čitateljske grupe i imaju bogato iskustvo rada u školskim knjižnicama.  Po završetku edukacije svim volonterkama izdana je potvrda o usavršavanju, na temelju koje mogu sudjelovati u radu čitateljskih grupa.

Suradnja sa školama – provođenje projekta

U OŠ Petar Preradović održali smo 10 susreta sa učenicima 2. razreda (2a i 2b, ukupno 10 učenika podijeljenih u dvije grupe) i 5 susreta s učenicima 4. razreda (4a i 4b, ukupno 8 učenika u jednoj grupi) u grupi na engleskom jeziku . U grupama su bila okupljena djeca sa slabom motivacijom za čitanje, različitih stupnjeva znanja jezika i s različitim predispozicijama za učenje (djeca s poteškoćama u učenju, smanjene koncentracije i djeca s poteškoćama u ponašanju). Kod većeg broja učenika radilo se o kombinaciji različitih elemenata koji su doprinosili njihovoj lošijoj fokusiranosti na sadržaje koji im se iznose. Birali smo kratke priče s elementima jezičnih igara i ulomke većih cjelina koje smo mogli nadograđivati u sljedećim susretima, kako bismo u svakom susretu bili kratko povezani s pričom a potom smo iz priče gradili novotvorenice, igrali se riječima, stvarali svoj jezik, glumili, dramatizirali, slikali.

Izazov u radu

Najveći izazov u radu s učenicima OŠ Petar Preradović bilo je donošenje odluke o veličine i sastavu grupa. Naime, u velikoj grupi od 10 učenika drugih razreda nalazila su se djeca koja su imala različite poteškoće pa smo ih podijelili u dvije grupe po 5 učenika vodeći računa o njihovim poteškoćama ali i o njihovim osobnostima i već uspostavljenim odnosima. Bilo je važno djecu razdvojiti u dvije grupe kako bi se djeca koja inače ulaze u sukobe razdvojila (i tako prekinuti začarani krug igranja uloga na koje su svi navikli). Druga važna odluka odnosila se na promišljanje koja djeca jedna na druge utječu tako da potiču razvoj u nekonfliktnoj i radnoj atmosferi. Kad su se oformile takve grupe, rad je bio daleko kvalitetniji i djeca su se međusobno više povezala. Iako je bilo situacija koje si zahtijevale više pažnje, ipak je nakon nekoliko susreta postignuta grupna dinamika koja je omogućavala konstruktivan rad. Djeca u obje grupe najradije su se izražavala crtanjem koje im je bilo omiljena aktivnost.

U Školi za cestovni promet održali smo 5 susreta s učenicima srednje škole (6 učenika). U radu smo se koristili ulomcima tekstova i knjigom Johna i Caitlin Matthews: Pričosvijet, koja nam je služila kao motivacija za stvaranje osobnih priča. Korištenje ove knjige, odnosno prekrasnih ilustracija na kartama, te igara koje su povezane sa ilustracijama, pokazalo se kao izuzetno poticajno i zabavno. Ova grupa posebna je bila po tome što je okupljala nekoliko nemotiviranih i nekoliko motiviranih čitatelja, što je doprinosilo zanimljivosti susreta.   U četiri grupe sudjelovale su aktivno tri volonterke, dok je nekoliko volonterki pomagalo oko prikupljanja materijala za rad u grupama.  

Zaključak

Možemo reći, vraćajući se unazad, da je ovaj projekt u svojim počecima i da su sve aktivnosti koje smo proveli u proteklih nekoliko mjeseci zapravo tek početak (pilot-projekt) nečega što se može tek razvijati. Zadovoljni smo sa idejom i njezinom provedbom u tako kratkom vremenu, s obzirom da smo se kao udruga prvi put upustili u takav oblik rada u suradnji sa školama i, osobito, sa djecom manjeg uzrasta. Suradnja s volonterima na početku je bila uspješna, ali nismo imali dovoljno mjesta za sve volonterke jer grupe koje  su planirane održavati se u Mjesnoj zajednici Sigečica nisu zaživile pred kraj školske godine. S obzirom na takvu situaciju pilot-projekt je za sve nas bio zanimljivo iskustvo, dobro dokumentirano, na osnovu kojeg može kasnije nastjati nešto novo, produbljenije i smislenije u provedbi, preciznije u izvođenju ciljeva i zadataka.

Pretplatite se
Obavijestite me
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
View all comments
Share This